Điện thoại

 • Hãng: Samsung
Giảm 2.900.000₫

Samsung Galaxy S23 FE 5G (8GB/128GB)

11.990.000₫
 • Hãng: Samsung
Giảm 500.000₫

Samsung Galaxy A55 5G

9.490.000₫
 • Hãng: OPPO
Giảm 500.000₫

OPPO A2m

3.490.000₫
 • Hãng: OPPO
Giảm 700.000₫

OPPO A77 5G (8GB/128GB)

4.290.000₫
 • Hãng: Vivo
Giảm 200.000₫

Vivo Y17s (6GB/128GB)

3.790.000₫
 • Hãng: Samsung
Giảm 300.000₫

Samsung Galaxy A35 (8GB/128GB)

7.990.000₫
 • Hãng: OPPO
Giảm 600.000₫

OPPO A2x (6GB/128GB)

3.690.000₫
 • Hãng: OPPO
Giảm 400.000₫

OPPO A38 (6GB/128GB)

4.090.000₫
 • Hãng: iPhone
Giảm 500.000₫

iPhone 14 Pro Max - 512GB - Zin1

23.590.000₫
 • Hãng: OPPO
Giảm 700.000₫

OPPO Reno11 F 5G (8GB/256GB)

8.290.000₫
 • Hãng: iPhone
Giảm 500.000₫

iPhone 11 - 128GB - 99%

6.290.000₫
 • Hãng: iPhone
Giảm 500.000₫

iPhone 12 Pro Max - 512GB - 99%

12.890.000₫
 • Hãng: Samsung
Giảm 300.000₫

Samsung Galaxy A15 5G (8GB/256GB)

5.990.000₫
 • Hãng: Vivo
Giảm 2.000.000₫

Vivo V29e 5G (12GB/256GB)

7.990.000₫
 • Hãng: OPPO
Giảm 500.000₫

OPPO A79 5G (8GB/256GB)

7.490.000₫
 • Hãng: iPhone
Giảm 500.000₫

iPhone 14 Plus - 128GB - 99%

12.790.000₫
 • Hãng: OPPO
Giảm 1.000.000₫

OPPO Reno11 5G (8GB/256GB)

9.990.000₫
 • Hãng: Samsung
Giảm 1.500.000₫

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (8GB/256GB) - Fullbox

19.390.000₫