Liên hệ

Chuyên cung cấp máy tính, thiết bị di động, linh kiện, phụ kiện công nghệ

  • Đầu cầu Tế Tiêu - Hòa Xá - Ứng Hòa – Hà Nội ( Gần cây xăng siêu thị Hiền Lương), Hà Nội,

  • 02433.740.222